O projekcie

Instytut Lotnictwa uzyskał w 2012 roku dofinansowanie projektu pn.
„Nowoczesny wirnik autorotacyjny” realizowany w konsorcjum z firmą
Aviation Artur Trendak & Son.

Dofinansowanie na realizację projektu uzyskano ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
lata 2007-2013.

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców
realizowanych przez jednostki naukowe/
/Umowa nr: POIG.01 03.01-14-007/12 z dnia 22.05.2013r.

Celem ogólnym projektu zgodnie z założeniami POIG jest poprawa innowacyjności rozwiązań oferowanych przez krajowy przemysł i w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności tych przedsiębiorstw na rynkach światowych, poprzez implementację do krajowej praktyki gospodarczej w obrębie nowo powstałej i szybko rozwijającej się dziedziny lotnictwa jaką są wiatrakowce, najnowszych zdobyczy techniki jakimi dysponuje współczesny przemysł wiropłatowy reprezentowany przez śmigłowce za którymi stoi kilkudziesięcioletni okres dynamicznego rozwoju napędzany przez największe koncerny lotnicze świata. W sferze badawczo-rozwojowej jest to kontynuacja wspierania krajowego sektora lotniczego, zapoczątkowana z sukcesem w poprzednim projekcie, poprzez przeniesienie ciężaru pierwszej fazy rozwojowej (w warunkach przedsiębiorstw zbyt długiej, bardzo kosztownej i w lotnictwie często bardzo ryzykownej), dla nowego, innowacyjnego rozwiązania, na wyspecjalizowaną jednostkę powołaną statutowo do kreowania takich rozwiązań w lotnictwie.

tytułowa

Celem bezpośrednim projektu w sferze technicznej jest opracowanie rodziny nowoczesnych rozwiązań dla wirników nośnych dedykowanych z założenia do pracy w autorotacji, przebadanie ich na stanowiskach naziemnych oraz wykazanie na latającym demonstratorze, ich jakości tzn. odpowiednich charakterystyk aerodynamicznych, bezpieczeństwa, niezawodności a tym samym najwyższej konkurencyjności w stosunku do wyrobów światowych. Po zakończeniu projektu konsorcjant biznesowy będzie mógł we własnym zakresie wprowadzić do produkcji, poprzez własne prace rozwojowe, łopaty do wirników nośnych zarówno na potrzeby własnej produkcji wiatrakowców a także jako niezależny wyrób handlowy o najwyższych, potwierdzonych w badaniach własnościach, do zastosowania również przez innych producentów wiatrakowców.

Konsorcjant Biznesowy w projekcie : przedsiębiorstwo Aviation Artur Trendak & Son

Firma Aviation Artur Trendak (AAT) należy do najdynamiczniej rozwijających się firm w swojej branży na świecie. W ciągu kilku lat zdobyła pozycję w światowej czołówce producentów wiatrakowców klasy B, sprzedając prawie 200 maszyn do 30 różnych krajów. Produkuje ona kilka typów wiatrakowców w różnych wariantach, prowadzi własne prace konstrukcyjne oraz próby i badania swoich wyrobów. Pierwsze z konstrukcji firmy po kilku latach eksploatacji mogą się poszczycić już 1000 godzinnym nalotem. Udział w niniejszym projekcie jest naturalną konsekwencją rozwoju firmy i walki o konkurencyjną pozycję rynkową. Po zdefiniowaniu poważnego niedostatku jakim jest niski poziom zaawansowania łopat wirników nośnych współczesnych wiatrakowców, zdecydowała się wziąć udział w niniejszym projekcie ponosząc odpowiedzialność za dwa zadania badawcze związane z próbami w locie. Posiadany potencjał wytwórczy oraz zaplecze techniczne stanowią jednocześnie cenne uzupełnienie zasobów dostępnych w projekcie. Firma posiada własne wiatrakowce i własne lotnisko w Baranowie k. Grodziska Mazowieckiego a także pilotów i personel techniczny zabezpieczenia prób.

Wiatrakowiec