Kontakt

Kierownik projektu:
Tomasz Szczepanik
tomasz.szczepanik@ilot.edu.pl
tel. 22 188 39 09
tel. 22 846 00 11 wew. 711

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
centrala: (+48) 022 846 00 11