Oblot wirnika kompozytowego

Pod koniec czerwca 2015r. piloci przedsiębiorstwa Aviation Artur Trendak dokonali oblotu wirnika składającego się z łopat kompozytowych opracowanych w Projekcie. Są one najbardziej zaawansowanym elementem wytworzonym w trakcie realizacji prac merytorycznych i zawierają w sobie największą ilość wiedzy z zakresu współczesnej aerodynamiki, wytrzymałości materiałów oraz technologii kompozytów, jakimi dysponuje współczesna inżynieria. Dlatego wykonanie oblotu z pozytywnym skutkiem jest dużym sukcesem Projektu. Jest to jeden z nielicznych w historii lotnictwa wirników zaprojektowanych specjalnie do pracy w autorotacji, z dedykowanym profilem aerodynamicznym o zmiennej grubości oraz zoptymalizowanym obrysem łopat i końcówką na duże prędkości. Tylko pojedyncze, najbardziej zaawansowane konstrukcje liderów rynku, dysponują podobnymi rozwiązaniami. Pierwszy lot został poprzedzony ostatecznym wyważeniem łopat w komplecie ze specjalnie dorobionym do tego celu łącznikiem (hubbar), a następnie sprawdzeniem wytorowania wirnika. Po zabudowie na wiatrakowcu przeprowadzono próby prerotacji oraz kołowania z rozbiegiem i rozkręcaniem wirnika, a następnie wykonano serię lotów próbnych. Potwierdziły one bezpieczną i poprawną pracę wirnika dopuszczającą do realizacji pełnego programu prób w locie, który zrealizowany zostanie w najbliższym czasie.
kompozytowy leci