ZAPYTANIE OFERTOWE NA BADANIA W POWIETRZU WIRNIKA KOMPOZYTOWEGO

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na realizację badań w locie wirnika ILW-WS.050 według programu prób zamieszczonego w załączniku.

Wymagania i uwagi dodatkowe:

1)    Preferowane są oferty na realizację w/w usługi na wiatrakowcu produkcji firmy Aviation Artur Trendak tj. ZEN-1 lub Xenon.

2)    W ramach usługi wymagany jest montaż na wiatrakowcu, we własnym zakresie, wirnika z głowicą oraz pokładowego rejestratora parametrów lotu dostarczonego przez Instytut Lotnictwa,

3)    Wirnik badawczy kompletny, wyważony i wytorowany zostanie dostarczony przez przedsiębiorstwo Aviation Artur Trendak.

4)    Aparaturę pomiarowo-rejestrującą dostarczy i przeszkolenia w obsłudze dokona Instytut Lotnictwa.

5)    Odstępstwa od zatwierdzonego programu prób wynikające z jego bieżącej realizacji wymagają każdorazowo uzgodnienia z zamawiającym.

6)    Odczyt danych z rejestratora pokładowego przeprowadzany będzie przez pracowników Instytutu w terminach uzgodnionych z Wykonawcą

Termin nadsyłania ofert : do 25.09.2015 r.

Termin realizacji usługi : do 31.10. 2015r.

Osoba kontaktowa: Tomasz Szczepanik

022 846-00-11 wew. 711

szczepanik@ilot.edu.pl
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NA_BADANIA_W_POWIETRZU_WIRNIKA_KOMPOZYTOWEGO
Pobierz załącznik:  PROGRAM_PROB_WIRNIKA_Z_LOPATAMI_WS-0-50

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KLEJU KONSTRUKCYJNEGO ELAN-TECH AHD.90.91.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się do dystrybutorów chemii przemysłowej, w szczególności produktów firmy Elantas Italia, z prośbą o przedstawienie ofert na dostawę kleju konstrukcyjnego Elan-Tech kod 90.91. Ilość – 5 opakowań o pojemności standardowej 400 ml lub o objętości równoważnej. Oferta powinna uwzględniać dozowniki z mieszalnikami dostosowane do danych opakowań.

Kryteria wyboru dostawcy: 70% cena, 30% czas dostawy.

Termin nadsyłania ofert : 23.06.2015 r. do godz. 15.00

Osoba kontaktowa: Tomasz Szczepanik

022 846-00-11 wew. 711

szczepanik@ilot.edu.pl
zapytanie_ofertowe_klej_elan_tech

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE GŁOWICY BEZPRZEGUBOWEJ

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na realizację prac wykonawczych detali głowicy oraz jej wstępnego montażu.

Założenia i uwagi dodatkowe:

  1. Pełną dokumentację techniczną w formie elektronicznej tj. w postaci rysunków złożeniowych, rysunków wykonawczych detali oraz brył 3D, Instytut Lotnictwa dostarczy tylko podmiotom zainteresowanym realizacją zlecenia,
  2. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy materiały do wykonania elementów,
  3. Wykonawca we własnym zakresie dokona wstępnego montażu głowicy z wykonanych elementów, celem weryfikacji tolerancji i pasowań,
  4. Termin nadsyłania ofert do 15.06.2015 r. do godz. 15.00
  5. Termin realizacji usługi : do 60 dni od złożenia formalnego zamówienia, termin powinien podlegać akceptacji osoby kontaktowej,
  6. Ustalenia dodatkowe w zakresie wykonawstwa, dostępności materiałów i ew. innych szczegółów powinny być dokonywane w porozumieniu i po akceptacji osoby kontaktowej.
  7. Kryterium wyboru Wykonawcy jest najniższa cena z pośród ofert złożonych na wykonanie pracy w założonym terminie.

Osoba kontaktowa: Mirosław Delega

022 846-00-11 wew. 386

miroslaw.delega@ilot.edu.pl
zapytanie_ofertowe_gowica_bezprzebugowa
RZUTY_GLOWICY
GLOWICA_AKSONOMETRIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE PROGRAMISTYCZNE

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na realizację prac programistyczno obliczeniowych na potrzeby projektu. Celem prac jest stworzenie narzędzia obliczeniowego do analiz osiągowych wirników pracujących w autorotacji oraz przedstawienie tych wyników w formie graficznej przystępnej dla użytkownika tego oprogramowania, które ma być udostępnione na stronie internetowej projektu.

Założenia i uwagi dodatkowe:

1)    Preferowana jest realizacja zamówienia w programie Fortran.

2)    Dane wsadowe do programu powinny uwzględniać: masę wiatrakowca, parametry geometryczne wirnika (cięciwę nasadową i końcową łopaty, długość łopaty, średnicę wirnika, skręcenie geometryczne i/lub aerodynamiczne), charakterystyki aerodynamiczne profilu (charakterystyki profili NACA 8H12, NACA 23012, NACA 0012 mogą być wprowadzone do programu na stałe jako parametry wyboru), prędkość postępową wiatrakowca, kąt skoku ogólnego łopat i kąt natarcia.

3)    Jako wyniki powinny być wykresy: biegunowych wirnika, obrotów autorotacyjnych w funkcji prędkości lotu, kąta stożka łopat w funkcji prędkości.

4)    Model masowo-sztywnościowy łopaty aluminiowej zostanie dostarczony przez zamawiającego.

5)    Nie stawia się wymagań odnośnie szaty graficznej przy wprowadzaniu danych i prezentacji wyników ale każdorazowo muszą one zostać zaakceptowane przez zleceniodawcę.

6)    Nie stawia się wymagań odnośnie sposobu wprowadzania danych wejściowych do programu ale powinien on być jednoznacznie zrozumiały dla użytkownika lub powinna być dostępna instrukcja definiująca poszczególne parametry i ich jednostki.

7)    System obsługi i korzystania z programu powinien uniemożliwiać ingerencję użytkownika jego strukturę wewnętrzną.

8)    W sprawie ustaleń dodatkowych i konsultacji bieżących związanych z pracą nad programem należy zwracać się do osoby kontaktowej.

9)    Wymagane są oferty wyłącznie na całość pracy a kryterium wyboru jest cena usługi programistycznej.

Termin nadsyłania ofert : 05.06.2015 r. do godz. 15.00

Termin realizacji usługi : do 30.06.2015 r.

Osoba kontaktowa: Tomasz Szczepanik

022 846-00-11 wew. 711

szczepanik@ilot.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TENSOMETRÓW ELEKTROOPOROWYCH

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę tensometrów elektrooporowych.
Jako spełniające wymagania zamówienia przyjmuje się tensometry typu CEA-06-125UN-350 oraz CEA-06-250UN-350 firmy Vishay. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza oferty na dostawę podobnych tensometrów innych producentów posiadających następujące cechy istotne z punktu widzenia prowadzonych badań:

1. Możliwość wykonywania pomiarów odkształceń w trakcie wykonywania badań wytrzymałościowych kompozytów
2. Rezystancja 350 Ω
3. Baza pomiarowa 3,175 mm oraz 6.35 mm

W każdym przypadku po spełnieniu powyższych warunków kryterium wyboru tensometrów jest cena.

Termin nadsyłania ofert : 06.05.2015 r. do godz. 15.00
Termin realizacji usługi : do 20.05.2015 r.

Osoba kontaktowa: Małgorzata Zalewska
022 846-00-11 wew. 256
malgorzata.zalewska@ilot.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ APARATU FOTOGRAFICZNEGO Z OSPRZĘTEM

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na kompletację oraz dostawę aparatu fotograficznego z osprzętem uzupełniającym na potrzeby dokumentowania badań stanowiskowych oraz prób w locie prowadzonych w projekcie.

Przedmiotem zamówienia jest następujący zestaw sprzętu fotograficznego:

1. Aparat NIKON D5100 z obiektywem NIKKOR 18-105 VR
2. Obiektyw dodatkowy NIKKOR AF-S 70-300MM F 4.5-5.6 G VR
3. Filtr HOYA UV HMC (C) 67MM-JAPAN
4. Torba NIKON CF-EU05
5. Statyw VELBON EX-888 z futerałem
6. Karta pamięci SANDISK SDHC 32GB EXTREME UHS-3 60MB/s
7. FILTR polaryzacyjny HOYA CIR-PL 67MM

Decydującym kryterium wyboru dostawcy jest kompletność podanego zestawu oraz jego cena.

Termin nadsyłania ofert : 20.04.2015 r. do godz. 15.00
Termin realizacji usługi : 30.04.2015

Osoba kontaktowa: Małgorzata Wojtas
022 846-00-11 wew. 642
malgorzata.wojtas@ilot.edu.pl
zapytanie_ofertowe_aparat

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ LOTNICZEGO LOKALIZATORA PRZESTRZENNEGO GPS

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę uniwersalnego lokalizatora lotniczego na potrzeby prowadzonych w projekcie badań w locie.
Jako spełniające wymagania zamówienia przyjmuje się urządzenie GPSMAP 695 firmy Garmin Inc. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza oferty na dostawę podobnych lokalizatorów innych producentów posiadających następujące cechy istotne z punktu widzenia prowadzonych badań:

1. Spełnianie standardów nawigacji lotniczej – nie dopuszcza się adoptowanych urządzeń samochodowych, żeglarskich, turystycznych itp.
2. Wyświetlacz o przekątnej ekranu min 5 cali, czytelny w świetle słonecznym – preferowany WVGA z wysoką częstotliwością odświeżania (np. 5 Hz)
3. Możliwość wgrania dodatkowych map szczegółowych, np. mapy regionalne dla Polski.
4. Obsługa danych przez czytnik typu karta SD/ pendrive itp.
5. Lokalizacja terenowa zgodna ze standardami lotniczymi np. mapami Jeppesena.
6. Zasilanie bateryjne o długotrwałości min. 2 godz. lub możliwość podłączenia do instalacji pokładowej o napięciu 12V.

W każdym przypadku po spełnieniu powyższych warunków kryterium wyboru urządzenia jest cena.

Termin nadsyłania ofert : 20.04.2015 r. do godz. 15.00
Termin realizacji usługi : do 30.04.2015 r.

Osoba kontaktowa: Tomasz Szczepanik
022 846-00-11 wew. 711
szczepanik@ilot.edu.pl
zapytanie_ofertowe_lokalizator_gps

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PODZESPOŁÓW NAPĘDU STANOWISKA BADAWCZEGO WIRNIKÓW WIATRAKOWCOWYCH

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na realizację usługi polegającej na:
1. Identyfikacji w siedzibie Zamawiającego, podzespołu samochodowego typu sztywny most napędowy od pojazdu marki Star.
2. Ocenie bieżącego stanu technicznego mostu celem identyfikacji zakresu niezbędnych napraw.
3. Dokonaniu napraw lub wymianie uszkodzonych podzespołów.

Wymagania i uwagi dodatkowe:
– dopuszcza się ofertę na dostawę sprawnego, kompletnego tylnego mostu napędowego po dokonaniu identyfikacji (pkt.1) oraz ocenie stanu technicznego (pkt.2) jeżeli oszacowana cena zakupu będzie korzystniejsza od kosztów napraw
– kryterium wyboru oferty 100% cena

Termin nadsyłania ofert : 10.04.2015 r. do godz. 15.00
Termin realizacji usługi : do 24.04.2015

Osoba kontaktowa: Łukasz Czajkowski
022 846-00-11 wew. 642
lukasz.czajkowski@ilot.edu.pl
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NA_DOSTAWE_PODZESPOLOW_NAPEDU_STANOWISKA_BADAWCZEGO_WIRNIKOW_WIATRAKOWCOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BADANIA W POWIETRZU WIRNIKA DURALOWEGO

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na realizację badań w locie wirnika ILW-LT.11.0 według programu prób zamieszczonego w załączniku.
Wymagania i uwagi dodatkowe:

1) Preferowane są oferty na realizację w/w usługi na wiatrakowcu produkcji firmy Aviation Artur Trendak tj. ZEN-1 lub Xenon.

2) W ramach usługi wymagany jest montaż na wiatrakowcu, we własnym zakresie, wirnika oraz pokładowego rejestratora parametrów lotu.

3) Wirnik badawczy kompletny, wyważony i wytorowany zostanie dostarczony przez przedsiębiorstwo Aviation Artur Trendak.

4) Aparaturę pomiarowo-rejestrującą dostarczy i przeszkolenia w obsłudze dokona Instytut Lotnictwa.

5) Odstępstwa od zatwierdzonego programu prób wynikające z jego bieżącej realizacji wymagają każdorazowo uzgodnienia z zamawiającym.

6) Odczyt danych z rejestratora pokładowego przeprowadzany będzie przez pracowników Instytutu Lotnictwa jeden raz w miesiącu lub po uzgodnieniu z Wykonawcą.

Termin nadsyłania ofert : 17.11.2014 r. do godz. 15.00
Termin realizacji usługi : do 30.04. 2015

Osoba kontaktowa: Tomasz Szczepanik
022 846-00-11 wew. 711
szczepanik@ilot.edu.pl

scan-badania w locie

Pobierz załącznik badania w locie – profil NACA 9-H-12 220 mm_50Nm i ILW.LT

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WIRNIKÓW KOMPOZYTOWYCH

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o nadsyłanie ofert na dostarczenie na potrzeby bieżących prac badawczych następujących podzespołów: (więcej…)