Aero Friedrichshafen 2016

Jako podsumowanie zakończonego projektu, z satysfakcją prezentujemy jego efekty w postaci wyrobów komercyjnych. Konsorcjant biznesowy – firma Aviation Artur Trendak & Son zaprezentowała, opracowaną w Projekcie rodzinę wirników autorotacyjnych, na swoich wiatrakowcach, na największych targach lotniczych General Aviation na świecie – na niemieckim „Aero Friedrichshafen 2016”. Branża lotnicza oraz goście i zwiedzający mogli przez kilka dni oglądać i zasięgać informacji o nowych wyrobach na stoisku firmy, które w tym roku należało do największych na targach i jednocześnie prezentujących najwięcej nowości. Szczególnie nowe wirniki duralowe uzyskały pełnię zastosowań komercyjnych – sprzedano ich już prawie 50 sztuk do 16 krajów świata.
IMGP0032
IMGP0049
20160419_174127_resized

Oblot głowicy bezprzegubowej

Jako jeden z ostatnich etapów realizacji projektu przeprowadzone były próby naziemne oraz w locie nowej głowicy ze zmiennym skokiem ogólnym łopat wirnika. Głowicę zaprojektowano tak, aby mogła być zastosowana na wiatrakowcu Zen-1 przy wykorzystaniu maksymalnej ilości podzespołów gotowych oraz minimalnej ilości ingerencji w istniejący układ sterowania. Głowica jest przystosowana do zamocowania zarówno łopat duralowych opracowanych w projekcie, jak i kompozytowych. Modyfikacji wymagał jedynie układ przeniesienia napędu prerotacji za pomocą wałka giętkiego. Po zabudowie na wiatrakowcu nowej głowicy w kompletacji z łopatami kompozytowymi, przeprowadzone zostały testy rozruchowe oraz próby prerotacji wirnika. Potwierdziły one możliwość skutecznego rozkręcania wirnika przed startem. Następnie wykonane zostały próby kołowań i rozbiegów z autorotacyjnym rozkręcaniem wirnika. Po stwierdzeniu pozytywnego zachowania konstrukcji, przeprowadzony został oblot w rejonie lotniska w Baranowie, który wykazał w pełni bezpieczne i przewidywalne zachowanie się konstrukcji w locie. Tym samym nowa głowica może być dopuszczona do dalszych prób eksploatacyjnych.
image2

Próby statyczne głowicy bezprzegubowej.

Jedną z innowacyjnych rzeczy jakie wytworzono w Projekcie, jest bezprzegubowa głowica wiatrakowca umożliwiająca zmianę skoku ogólnego łopat wirnika. Ponieważ współczesne przepisy budowy wiatrakowców zezwalają na stosowanie tylko głowic z łopatami o stałym skoku, nowa konstrukcja wyprzedza obecne uregulowania prawne i z tego powodu na razie pozostaje obiektem badawczym. Celem opracowania tej głowicy jest przeprowadzenie badań w locie, pozwalających na praktyczną weryfikację optymalnego kąta skoku łopat w wirniku, dobranego na konkretne warunki przelotowe. Opracowane rozwiązanie charakteryzuje się znaczną prostotą w porównaniu do typowych głowic stosowanych np. w lekkich śmigłowcach. Uzyskano ją dzięki zastosowaniu głównego elementu łączącego łopaty w postaci kompozytowego kształtownika nośnego, który posiada przekrój umożliwiający uzyskanie dużej wytrzymałości na rozciąganie i dużej sztywności wirnika na postoju z jednoczesną podatnością na skręcanie, które jest wykorzystywane do zmiany kąta skoku ogólnego łopat. Dzięki temu nie było potrzeby stosowanie przegubów i łożysk wraz z ich obudowami, które znacząco komplikują i podrażają konstrukcję. Ponadto łącznik kompozytowy posiada integralny kąt wzniosu ramion który zapewnia zmniejszenie momentów zginających, działających na nasady. Obecnie tego typu, bezprzegubowe rozwiązania głowic wirników nośnych stosowane są w najbardziej zaawansowanych śmigłowcach. Przed zabudową nowej głowicy na wiatrakowcu przeprowadzone zostały próby statyczne łącznika łopat do obciążeń eksploatacyjnych i tym celu wykonano i wyposażono specjalne stanowisko. Próba statyczna potwierdziła wymaganą wytrzymałość łącznika dzięki czemu może on być dopuszczony do prób w locie.
image1

Akcja promocyjna Projektu

W celu informowania społeczeństwa oraz zainteresowanych środowisk branżowych o otrzymanym dofinansowaniu, o projekcie i jego celach oraz rezultatach, przeprowadzona została specjalna akcja promocyjna w sezonie lotnym 2015, polegająca na wykorzystaniu wiatrakowca z zabudowanym wirnikiem duralowym, opracowanym w projekcie, oraz jego udziale w najważniejszych imprezach lotniczych organizowanych w naszym kraju w tym roku. W tym celu wiatrakowiec Zen-1, produkcji Konsorcjanta – firmy Aviation Artur Trendak, został oklejony informacjami o celach i założeniach projektu oraz o podmiotach w nim uczestniczących. Pilot / właściciel został przeszkolony w zakresie tematyki projektu oraz otrzymał zestaw ulotek informacyjnych, które następnie wręczał osobom zainteresowanym w trakcie imprez, w których uczestniczył. Do realizacji tych działań wybrano firmę Ośrodek Szkolenia Lotniczego Kompol, którego właściciel jest najbardziej utytułowanym pilotem mikrolotów w naszym kraju, wielokrotnym mistrzem Polski i świata. Prowadził on na zlecenie Konsorcjanta próby długotrwałe w locie wirnika duralowego, z profilem opracowanym w projekcie, a tym samym zdobył największe doświadczenie w jego eksploatacji oraz wiedzę na temat jego cech. Jako pilot sportowy oraz uczestnik zawodów lotniczych brał udział w kilku różnych imprezach i pokazach, a w tym w mikrolotowych mistrzostwach kraju oraz Europy, na których zdobył tytuł wicemistrza. Na załączonym zdjęciu widać wiatrakowiec w trakcie przyziemienia w konkurencji na celność lądowania. Udział w najważniejszych imprezach sportowych tego roku potwierdza wysoką jakość nowego wirnika oraz zaufanie pilota do tej konstrukcji. Jednocześnie środowiska branżowe najbardziej zainteresowane rezultatami projektu, czyli piloci i właściciele sprzętu wiatrakowcowego, entuzjaści lotnictwa oraz działacze sportowi i aeroklubowi, zostali zapoznani w sposób najbardziej praktyczny z projektem oraz nowo opracowanym wirnikiem.
promocja

Próby zmęczeniowe łopaty kompozytowej

Po dokonaniu oblotu wirnika z łopatami kompozytowymi, który potwierdził możliwość realizacji dalszych badań w locie bez konieczności dokonywania zmian lub modyfikacji konstrukcji, podjęte zostały prace zmierzające do wstępnego wyznaczenia resursu łopat w warunkach obciążeń zewnętrznych odpowiadających stanowi lotu na parametrach przelotowych wiatrakowca. Celem tych prób jest potwierdzenie metodami nieniszczącymi integralności struktury kompozytowej łopaty w jej nasadowej, najbardziej obciążonej części, w okresie odpowiadającym 100 godzinom lotu. W tym celu, w dziale Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji Instytutu Lotnictwa, wykonano specjalne stanowisko do przeprowadzenia prób zmęczeniowych jednej z prototypowych łopat kompozytowych. Na stanowisku odwzorowano mocowanie łopaty w głowicy oraz poddano ją obciążeniom zmiennym, realizowanym przez siłowniki, które symulowały obciążenie rozciągające od siły odśrodkowej oraz cykliczne zginanie ze skręcaniem odpowiadające wartościom maksymalnym na poszczególnych azymutach położenia łopaty w trakcie obrotu. Przed próbami, za pomocą kamery termowizyjnej, sporządzono obraz stanu kompozytu w strefie badanej. Następnie stan ten był weryfikowany po kolejnych okresach realizacji obciążeń i porównywany z wyjściowym. Do końca września 2015r. zrealizowano pełny cykl prób odwzorowujący zakładaną ilość godzin bez wykrywalnych zmian w strukturze kompozytowej łopaty. Tym samym potwierdzono możliwość bezpiecznej realizacji pełnego programu badań w locie.
pr. zmęczeniowe

Strona 1 z 612345...Ostatnia »