ZAPYTANIE OFERTOWE NA BADANIA W POWIETRZU WIRNIKA DURALOWEGO

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na realizację badań w locie wirnika ILW-LT.11.0 według programu prób zamieszczonego w załączniku.
Wymagania i uwagi dodatkowe:

1) Preferowane są oferty na realizację w/w usługi na wiatrakowcu produkcji firmy Aviation Artur Trendak tj. ZEN-1 lub Xenon.

2) W ramach usługi wymagany jest montaż na wiatrakowcu, we własnym zakresie, wirnika oraz pokładowego rejestratora parametrów lotu.

3) Wirnik badawczy kompletny, wyważony i wytorowany zostanie dostarczony przez przedsiębiorstwo Aviation Artur Trendak.

4) Aparaturę pomiarowo-rejestrującą dostarczy i przeszkolenia w obsłudze dokona Instytut Lotnictwa.

5) Odstępstwa od zatwierdzonego programu prób wynikające z jego bieżącej realizacji wymagają każdorazowo uzgodnienia z zamawiającym.

6) Odczyt danych z rejestratora pokładowego przeprowadzany będzie przez pracowników Instytutu Lotnictwa jeden raz w miesiącu lub po uzgodnieniu z Wykonawcą.

Termin nadsyłania ofert : 17.11.2014 r. do godz. 15.00
Termin realizacji usługi : do 30.04. 2015

Osoba kontaktowa: Tomasz Szczepanik
022 846-00-11 wew. 711
szczepanik@ilot.edu.pl

scan-badania w locie

Pobierz załącznik badania w locie – profil NACA 9-H-12 220 mm_50Nm i ILW.LT