ZAPYTANIE OFERTOWE NA BADANIA W POWIETRZU WIRNIKA KOMPOZYTOWEGO

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na realizację badań w locie wirnika ILW-WS.050 według programu prób zamieszczonego w załączniku.

Wymagania i uwagi dodatkowe:

1)    Preferowane są oferty na realizację w/w usługi na wiatrakowcu produkcji firmy Aviation Artur Trendak tj. ZEN-1 lub Xenon.

2)    W ramach usługi wymagany jest montaż na wiatrakowcu, we własnym zakresie, wirnika z głowicą oraz pokładowego rejestratora parametrów lotu dostarczonego przez Instytut Lotnictwa,

3)    Wirnik badawczy kompletny, wyważony i wytorowany zostanie dostarczony przez przedsiębiorstwo Aviation Artur Trendak.

4)    Aparaturę pomiarowo-rejestrującą dostarczy i przeszkolenia w obsłudze dokona Instytut Lotnictwa.

5)    Odstępstwa od zatwierdzonego programu prób wynikające z jego bieżącej realizacji wymagają każdorazowo uzgodnienia z zamawiającym.

6)    Odczyt danych z rejestratora pokładowego przeprowadzany będzie przez pracowników Instytutu w terminach uzgodnionych z Wykonawcą

Termin nadsyłania ofert : do 25.09.2015 r.

Termin realizacji usługi : do 31.10. 2015r.

Osoba kontaktowa: Tomasz Szczepanik

022 846-00-11 wew. 711

szczepanik@ilot.edu.pl
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NA_BADANIA_W_POWIETRZU_WIRNIKA_KOMPOZYTOWEGO
Pobierz załącznik:  PROGRAM_PROB_WIRNIKA_Z_LOPATAMI_WS-0-50