ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KLEJU KONSTRUKCYJNEGO ELAN-TECH AHD.90.91.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się do dystrybutorów chemii przemysłowej, w szczególności produktów firmy Elantas Italia, z prośbą o przedstawienie ofert na dostawę kleju konstrukcyjnego Elan-Tech kod 90.91. Ilość – 5 opakowań o pojemności standardowej 400 ml lub o objętości równoważnej. Oferta powinna uwzględniać dozowniki z mieszalnikami dostosowane do danych opakowań.

Kryteria wyboru dostawcy: 70% cena, 30% czas dostawy.

Termin nadsyłania ofert : 23.06.2015 r. do godz. 15.00

Osoba kontaktowa: Tomasz Szczepanik

022 846-00-11 wew. 711

szczepanik@ilot.edu.pl
zapytanie_ofertowe_klej_elan_tech