ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ LOTNICZEGO LOKALIZATORA PRZESTRZENNEGO GPS

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę uniwersalnego lokalizatora lotniczego na potrzeby prowadzonych w projekcie badań w locie.
Jako spełniające wymagania zamówienia przyjmuje się urządzenie GPSMAP 695 firmy Garmin Inc. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza oferty na dostawę podobnych lokalizatorów innych producentów posiadających następujące cechy istotne z punktu widzenia prowadzonych badań:

1. Spełnianie standardów nawigacji lotniczej – nie dopuszcza się adoptowanych urządzeń samochodowych, żeglarskich, turystycznych itp.
2. Wyświetlacz o przekątnej ekranu min 5 cali, czytelny w świetle słonecznym – preferowany WVGA z wysoką częstotliwością odświeżania (np. 5 Hz)
3. Możliwość wgrania dodatkowych map szczegółowych, np. mapy regionalne dla Polski.
4. Obsługa danych przez czytnik typu karta SD/ pendrive itp.
5. Lokalizacja terenowa zgodna ze standardami lotniczymi np. mapami Jeppesena.
6. Zasilanie bateryjne o długotrwałości min. 2 godz. lub możliwość podłączenia do instalacji pokładowej o napięciu 12V.

W każdym przypadku po spełnieniu powyższych warunków kryterium wyboru urządzenia jest cena.

Termin nadsyłania ofert : 20.04.2015 r. do godz. 15.00
Termin realizacji usługi : do 30.04.2015 r.

Osoba kontaktowa: Tomasz Szczepanik
022 846-00-11 wew. 711
szczepanik@ilot.edu.pl
zapytanie_ofertowe_lokalizator_gps