ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TENSOMETRÓW ELEKTROOPOROWYCH

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę tensometrów elektrooporowych.
Jako spełniające wymagania zamówienia przyjmuje się tensometry typu CEA-06-125UN-350 oraz CEA-06-250UN-350 firmy Vishay. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza oferty na dostawę podobnych tensometrów innych producentów posiadających następujące cechy istotne z punktu widzenia prowadzonych badań:

1. Możliwość wykonywania pomiarów odkształceń w trakcie wykonywania badań wytrzymałościowych kompozytów
2. Rezystancja 350 Ω
3. Baza pomiarowa 3,175 mm oraz 6.35 mm

W każdym przypadku po spełnieniu powyższych warunków kryterium wyboru tensometrów jest cena.

Termin nadsyłania ofert : 06.05.2015 r. do godz. 15.00
Termin realizacji usługi : do 20.05.2015 r.

Osoba kontaktowa: Małgorzata Zalewska
022 846-00-11 wew. 256
malgorzata.zalewska@ilot.edu.pl