ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE GŁOWICY BEZPRZEGUBOWEJ

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na realizację prac wykonawczych detali głowicy oraz jej wstępnego montażu.

Założenia i uwagi dodatkowe:

  1. Pełną dokumentację techniczną w formie elektronicznej tj. w postaci rysunków złożeniowych, rysunków wykonawczych detali oraz brył 3D, Instytut Lotnictwa dostarczy tylko podmiotom zainteresowanym realizacją zlecenia,
  2. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy materiały do wykonania elementów,
  3. Wykonawca we własnym zakresie dokona wstępnego montażu głowicy z wykonanych elementów, celem weryfikacji tolerancji i pasowań,
  4. Termin nadsyłania ofert do 15.06.2015 r. do godz. 15.00
  5. Termin realizacji usługi : do 60 dni od złożenia formalnego zamówienia, termin powinien podlegać akceptacji osoby kontaktowej,
  6. Ustalenia dodatkowe w zakresie wykonawstwa, dostępności materiałów i ew. innych szczegółów powinny być dokonywane w porozumieniu i po akceptacji osoby kontaktowej.
  7. Kryterium wyboru Wykonawcy jest najniższa cena z pośród ofert złożonych na wykonanie pracy w założonym terminie.

Osoba kontaktowa: Mirosław Delega

022 846-00-11 wew. 386

miroslaw.delega@ilot.edu.pl
zapytanie_ofertowe_gowica_bezprzebugowa
RZUTY_GLOWICY
GLOWICA_AKSONOMETRIA