Zespół

 1. Tomasz Szczepanik – konstruktor, technolog, pomysłodawca i kierownik projektu
 2. Justyna Sieruta – specjalistka.  ds. finansów i rozliczeń projektu
 3. Mirosława Delega – konstruktor elementów łopat oraz głowicy na  stanowisko do prób naziemnych
 4. Sławomir Cieślak – wykonywał obliczenia z zakresu mechaniki lotu i analizy wyników badań w locie
 5. Wieńczysław Stalewski – specjalista z zakresu aerodynamiki , twórca  nowych profili i kształtów łopat
 6. Janusz Sznajder- specjalista z zakresu analiz i obliczeń aerodynamicznych
 7. Dawid Ulma – obliczeniowiec z zakresu wytrzymałości konstrukcji oraz prób wytrzymałościowych
 8. Łukasz Czajkowski – konstruktor stanowiska do badań naziemnych wirników i prowadzący badania funkcjonalne
 9. Małgorzata Wojtas – prowadzi badania naziemne łopat,  pomiary sztywności, środki ciężkości, próby wytrzymałościowe
 10. Agnieszka   Sobieszek   – prowadzi  badania naziemne łopat pomiary sztywności, środki ciężkości próby wytrzymałościowe
 11. Rafał Żurawski – badania funkcjonalne, obsługa pokładowej aparatury pomiarowo rejestrującej, analiza wyników
 12. Mateusz Pietrosiński – konstruktor, obliczeniowiec